Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro

Se încarcă...

Confidențialitate

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.


ARACIP va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.


Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

Validare
Info (context)
Găsești termenii de confidențialitate cu privire la datele personale ale utilizatorilor care folosesc aceasta aplicație.