Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro

Se încarcă...

Termeni și condiții

Acceptarea condițiilor

  • Folosirea site-ului presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
  • Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare.
  • În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea sitului.

Neangajarea răspunderii

ARACIP întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, ARACIP nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

Informaţia oferită:

  • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora v nu deţine niciun control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.


Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.


Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei ARACIP de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile ARACIP impuse de lege.


Reguli generale

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de ARACIP utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea ARACIP. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.


ARACIP nu poate garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.


Închierea acordului

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.Validare
Info (context)
Găsești regulile și condițiile care stau la baza folosirii acestui proiect.